Designcase

Designcase masasında ürettiğimiz düşünceler belli aşamalarda mimari bir projeye, bir planlama stratejisine ya da araştırma konusuna dönüşebilmektedir. Süreç ve proje içeriği ne olursa olsun, sürdürülebilirlik ilkelerini üzerinde çalıştığımız her düşüncenin doğal bir parçası olarak kabul ediyoruz.

Bu nedenle tasarım ve önerilerimizde yüksek nitelik ile birlikte, projelerimizin doğal çevreyle olan ilişkisine de duyarlılığımız yüksektir. Tasarımlarımızda; müşterilerimizin istek ve gereksinimlerine yanıt verilmesi, kullanıcıların sağlık ve konforunun sağlanması, yapının güneş alımı ve diğer iklim koşullarından gerektiği yerde korunarak, gerektiği yerde bu koşullara daha çok açılarak uygun yaşam ortamları oluşturulması temel hedefimizdir.

Mimarlığın bütünsel niteliğini gözönüne alarak, ekolojik sürdürülebilirliğin yanında sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkelerini de gözeterek daha anlamlı ve kalıcı tasarımlar sunacağımıza inanıyoruz. Tüm bunları sağlarken, hem içinde bulunduğumuz doğal, hem de yapısal sosyal çevreye pozitif katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Bu bağlamda yeşil bina danışmanlığı ile birlikte LEED ve BREEAM sertifikasyon danışmanlığı ve değerlendirmesi hizmetlerini de müşterilerimize sunmaktayız.